Framsida Putball Hytter Servering

Putball? Speleregler Bilder

Spilleregler:

Regel 1: Spillets mål

En Putballbane består av 9 hull. Spillets mål er å spille ballen fra utsparkstedet og ned i hullet på færrest mulig tilslag. Ett tilslag regnes som 1 poeng. Den spilleren eller det laget som oppnår færrest poeng totalt vinner konkurransen.

Regel 2: Dommeren

Ved konkurranser og turneringer skal spillet dømmes av en nøytral dommer. Dommeren skal veilede spillerne, oppdatere scorekort fortløpende, og påse at konkurransen forløper på en rettferdig måte i god sportsånd.

Regel 3: Spillrekkefølge

Spillerekkefølgen for alle konkurranseformer er følgende: Spillere med ball nr. 1 starter først. Deretter følger spillere med ball nr. 2 osv. Fargerekkefølgen er rød, blå, gul og grønn.

Regel 4: Scorekort

Spillernes tilslag fylles fortløpende inn i scorekortet. Klarer ikke spilleren hullets forhåndsbestemte par, blir spilleren tildelt 2 ekstrapoeng. Poengene skal summeres etter hvert hull. Ved lagkonkurranser har hvert lag sitt eget scorekort.

Regel 5: Hinder

På 4 av banens 9 hull skal spilleren gjennom ulike hinder på vei til hullet:

5.1. Vinduet og Kurven
Det er tillatt å passere hinderne Vinduet og Kurven ved hjelp av triksing. Når ballen ligger på eller innenfor den oppmerkede ringen rundt hinderne. Ringen har en radius på 3 meter. Berører ballen bakken under et trikseforsøk har spilleren benyttet ett tilslag. Det er tillatt å fortsette triksingen etter returer fra hinder. Vinduet skal passeres i spillretningen.
Er man enige om det på forhånd kan spillere som ikke er flinke til å trikse benytte seg av Tunnelen som er plasert under Vinduet og Kurven

5.2. Tunnelen og Labyrinten
Tunnelen og Labyrinten skal passeres i spillretningen. Blir ballen spilt forbi hinderne, skal den spilles tilbake og passere hinderet i den riktige retning. Deretter kan ballen spilles i hullet.

Regel 6: Spillsituasjoner

6.1. Brikken
Før start får hver spiller utdelt en brikke i samme tall- og fargekombinasjon som ballen. Spilleren skal etter hvert tilslag legge ned brikken for å markere ballens posisjon. Hensikten er å forhindre sammenstøt av baller under spillets gang. Ved eventuelle sammenstøt fortsetter spillet videre fra det sted ballene befinner seg etter sammenstøtet. Dette innebærer at spillerne har et gjensidig ansvar for at sammenstøt av baller skal unngås.

6.2. Ugunstige ballposisjoner
Om ballen blir spilt utenfor banen, eller legger seg vanskelig til rette for videre spill, har spilleren muligheten til å ta opp ballen og legge den inn på nærmeste sted på banen. Velger spilleren denne løsningen, blir det registrert 2 ekstra poeng. Spilleren står da bokført med 3 poeng etter uført tilslag.

6.3. Baller ved hullet
For å få flyt i spillet blir det gjort unntak fra spillrekkefølgen når baller ligger i nærheten av hullet. Spilleren skal i de situasjonene fullføre før neste ball spilles.

6.4. Avslutning ved hvert hull
Hvert hull skal avsluttes av samtlige deltagere i hver pulje før man går videre til neste hull.

Regel 7: Restriksjoner og Regelbrudd

Kun et vellykket forsøk skal ved regelbrudd annulleres. Ved første gangs forseelse får spilleren et nytt forsøk, samt en muntlig advarsel. Ved gjentagelser får spiller registrert ett ekstra tilslag. Ballen skal da legges tilbake der den befant seg før regelbruddet. Dommerens vurdering og avgjørelser er endelige i slike situasjoner.

7.1. Triksing
Ved triksing er det innledningsvis tillatt å føre ballen med fotsålen for å få den i luften. Det er ved trikseforsøk ikke tillatt å la ballen ligge i ro på en kroppsdel. Ballen skal hele tiden være i bevegelse.

7.2. Putting (Avslutningsforsøk på hullet)
Ved putting er føring av ballen ikke tillatt. Det er tillatt å benytte fotsålen ved et avslutningsforsøk, såfremt spilleren ikke trår på ballen før utførelsen. Berøring av ballen skal, uavhengig av spillerens teknikkvalg, alltid være kort.

7.3. Hinderberøring
Hinderne skal i utgangspunktet ikke berøres. En kort og tilfeldig hinderberøring blir akseptert, såfremt spilleren ikke skaffer seg fordeler ved berøringen.

7.4. Ugunstige arbeidsforhold
Ved ugunstige arbeidsforhold er det ikke tillatt å tråkke ned gress rundt ballen, eller foreta seg noen former for andre fysiske inngrep som gir gunstigere arbeidsforhold og fordeler.

7.5. Feil bane
Om ballen spilles utenfor banen og legger seg inne på en annen oppmerket bane, skal spilleren tildeles 2 ekstra poeng. Ballen skal da tas opp og legges inn på nærmeste sted på den riktige banen. Spilleren står da bokført med 3 poeng etter utført tilslag.

Regel 8: Den viktigste av alle

Putball skal være gøy! Med andre ord tar man reglene så seriøst som man selv føler for. Det viktigste er at de som spiller er enige om reglene.


Reidun Nerhus: 95967797
Torkjell Nerhus: 90548000
Kyrkjevegen 101
5486 Rosendal
epost:
r-nerh@frisurf.no